Kulturní akce jinéOstatní akce

Univerzitní kampus v Ústí n.L. slavnostně otevřen

Od roku 2006 v prostorách bývalé krajské nemocnice buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve středu města univerzitní kampus, jeho slavnostní otevření proběhlo 6.10.22 odpoledne za účasti mnoha studentů, rektora a vedení univerzity, hostů, i široké veřejnosti .

Podpora vybudování univerzitního kampusu
Společný zájem na přípravě a realizaci KAMPUSU UJEP v bývalém areálu Masarykovy nemocnici v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem deklarovaly Univerzita J. E. Purkyně, statutární město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ve smlouvě podepsané v roce 2004. Signatáři této smlouvy se dohodli, že bude-li odborným posouzením shledán areál Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem využitelným a způsobilým ke společnému záměru, bude přebudován na Univerzitní areál UJEP – KAMPUS. Účastníci smlouvy vyjádřili vůli aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci tohoto záměru.

Otevření bylo skutečně slavnostní, nechybělo bohaté občerstvení ani hudební zážitky- Mňága a Žďorp, The Silver Spoon

Ve fotoreportáži našeho fotografa ing. Solaře se můžete některé okamžiky připomenout a na fotografiích se také můžete najít.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail